Události v tomto roce

20. března 2012

„Barmanská show“ 
 
Dne 26. 7. 2019 na zahradě Stacionáře Lipová proběhlo zábavné dopoledne pro všechny klienty příspěvkové organizace. Měli jsme tu čest a možnost shlédnout vystoupení profesionálního barmana pana Milana Tomiczka, člena České barmanské asociace. Ten nám ukázal, co vše je možné při přípravě míchaných nápojů. Show sklidila obrovský úspěch, zanechala v nás spoustu zážitků. Poté měli klienti možnost si nealkoholické míchané nápoje namíchat sami pod vedením našeho zástupce ředitelky pana Lukáše Hykla. Klienti se míchání nápojů nemohli nabažit, kdyby mohli, míchají nápoje až do odpoledních hodin.
Celý nápad s „Barmanskou show“ přišel poté, co příspěvková organizace dostala darem vybavení zrušené kavárny v námořnickém stylu. Z darovaného vybavení si Stacionář Lipová otevřel malý bar ve středisku s názvem Maják, který mohou využívat jak klienti, tak zaměstnanci a případné návštěvy ve středisku. Bar měli možnost vidět všichni, kteří se přišli podívat na „Barmanskou show“, a mohli si zde v klidu vypít svůj namíchaný koktejl.
Po skončení show jsme se s klienty shodli na tom, že bychom takovou akci mohli zopakovat i v následujících letech.
Ředitelka organizace „SANTÉ“ tímto děkuje všem za organizaci a také za záštitu České barmanské asociaci.

            
„Realizace přestav a snů…“ Vernisáž v Městské knihovně Havířov 22. 7. 2019
„Realizace představ a snů…“, pod tímto názvem uspořádala příspěvková organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb již tradiční vernisáž obrazů klientů denních stacionářů. Vernisáž proběhla v půjčovně se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov. Úvodní slovo pronesla ředitelka organizace, poté vystoupila klientka s hrou na zobcovou flétnu. Na vernisáž dorazil hojný počet pozvaných hostů, který obdivoval šikovnost a talent klientů. Pro hosty bylo připraveno i drobné občerstvení. Vernisáží začala výstava dekorativních prací klientů denních stacionářů organizace. Výstava je prodejná a bude probíhat až do 9. 8. 2019 v prostorách Městské knihovny Havířov. Obdrželi jsme spoustu pozitivních ohlasů na tuto akci, a proto bychom chtěli vernisáž s prodejní výstavou uspořádat i v letech budoucích.
 
              
O pohár primátora města Havířova
 
 
Dne 29. 6. 2019 se uskutečnil V. ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár primátora města Havířova“ v hale stolního tenisu SKST Charvát Baník Havířov. Turnaj pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.
Ze všech středisek příspěvkové organizace jsme vytvořili dva týmy hráčů, kteří jsou členy Sportovního klubu Kosatky, z. s. Týmy obsadily přední místa, 1. tým přivezl 2. místo a 2. tým přivezl 3. místo.
Hráči si turnaj velmi užili, načerpali spoustu nových zážitků a pevně doufáme, že se turnaje zúčastníme i v následujících ročnících.


Benefiční koncert pro Markétku
Dne 18. 6. 2019 se v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově uskutečnil benefiční koncert pořádaný Nadací ADRA. Benefiční koncert byl věnován sedmileté Markétce s dětskou mozkovou obrnou. V rámci veřejné sbírky se na koncertě vybralo 17 446,- Kč, tato částka bude využita na koupi rehabilitačního kola pro Markétku.
Během koncertu vystoupila, kapala Souznění ze SANTÉ pod vedením dobrovolníku z ADRY a taneční skupina Hybrids Crew. Koncertem provázela moderátorka a zpěvačka Tereza Pufferová.

    


Návštěva polských studentů v SANTÉ
Na počátku loňského roku Střední škola v Havířově – Suché ve spolupráci se střední školou v Polsku vytvořila projekt jehož cílem je představení oborů obou středních škol a vzájemné poznání studentů. V průběhu loňského a letošního roku proběhlo několik setkání. Studenti se na nich seznamovali s kadeřnickými trendy, gastronomií, společně sportovali. Tématem jejich posledního setkání bylo poznání sociálních služeb a společný čas strávený s klientem těchto služeb. Jako partnera ke spolupráci na tomto setkání si střední škola zvolila naší organizaci. Setkání se uskutečnilo ve dnech 11. 6 – 12. 6. 2019. První den skupinka našich klientů v doprovodu pracovníků navštívila střední školu. Po prvotním přivítání a letmém seznámení jsme se pustili do společných aktivit. Společně jsme malovali obraz prstovými barvami a tkali na rámku. Druhý den nám studenti střední školy spolu se svými polskými kolegy oplatili naší návštěvu. Po úvodních informacích a prohlídce střediska dostali studenti šanci vyzkoušet si něco z našich aktivit. Obě setkání se nesla v přátelském duchu.
 
Pracovník v sociálních službách MIKADO
 
 

    

Návštěva O2 Arény Praha    
Dne 7. 6. 2019 jsme se zúčastnili jednodenního výletu do Prahy, která se řadí mezi nejkrásnější města v Evropě. Cílem byla plavba parníkem, kde se nám naskýtal překrásný výhled na Tančící dům, Vyšehrad a Karlův most.  Bylo pro nás velkým překvapením, že máme možnost si prohlédnout sportovní studio v O2Aréně, což jsme rádi využili. Klienti měli možnost nahlédnout do zákulisí a tajů sportovních přenosů, kde si mohli zkusit práci za kamerou i před ní. Prohlédnout si střižny, maskérny, zvukovou aparaturu a kabinu vybavenou pro komentátory přímých přenosů apod. Atmosféra byla zde příjemná, naši klienti si ze sportovního studia odnášeli nezapomenutelné zážitky. Tímto bychom chtěli poděkovat panu řediteli a jeho zaměstnancům O2 Arény za vřelé přijetí.
 
Pracovníci v sociálních službách MIKADO

     


Den pro rodinu
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhl v Multigeneračním centru Lučina v Havířově již II. ročník akce nazvané „Den pro rodinu“. Cílem této akce bylo prostřednictvím zajímavých workshopů a zábavných aktivit podpořit rodinné, mezigenerační a mezilidské vztahy. 
Záštitu nad touto akcí převzala náměstkyně  pro sociální oblast Mgr. Stanislava Gorecká. Dne pro rodinu se zúčastnili zástupci různých organizací a spolků včetně naší organizace. Klienti a zaměstnanci organizace SANTÉ prezentovali havířovské veřejnosti svou činnost. Jednalo se o ukázku tvořivé rukodělné práce a videoukázku z divadelního představení „ Dvanáct měsíčků“, které v rámci dramaterapie nacvičili.

        


Dne 30. 4. 2019 jsme se zúčastnili akce „Mistrovství světa v para hokeji 2019“.
 
Světový šampionát para hokejových týmů v těchto dnech hostí město Ostrava. Naši klienti se rozhodli, že se pojedeme podívat a podpoříme fanděním toto nezvyklé sportovní klání.
Obdivovali jsme obrovské herní nasazení, fyzickou námahu hendikepovaných hokejistů, kteří se své milované hry nevzdali ani po vážných zdravotních problémech, případně po těžkých nehodách a úrazech.
Pro naše klienty a to byl velký sportovní zážitek srovnatelný s olympiádou, či jakýmkoli mistrovstvím světa jiných sportů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za poskytnutí vstupenek na para  hokej pro naše klienty.     
POMOC MALAWI
Cestujete rádi? A co Afrika je pro vás zajímavá??
Pro nás zajímavá je, proto jsme se zúčastnili velmi milého povídání s paní Markétou Břuskovou, která v roce 2018 strávila měsíc v této exotické krajině. Nejela tam za luxusem,
ani neměla zájem opalovat se na místních plážích, patřila do týmu Doc. MUDr. Rastislava Maďara, který založil nadaci Internacional humanity. Tato nadace několik let zajišťuje POMOC v nejchudších místech světa, kde pan docent Maďar, nabízí potřebným lidem svou lékařskou praxi.
Tentokrát jejich pomoc mířila do Malawi v Africe, kde se povedlo v roce 2016, ve velmi těžkých podmínkách, postavit nemocnici. V nemocnici nacházejí útočiště pacienti ze širokého okolí. Putují velké vzdálenosti pěšky i s dětmi. Pro Evropana nepředstavitelné podmínky.
Chudoba těchto lidí se nás hluboce dotkla a nabídli jsme malou pomoc také my.
Nejsme sice majetní, ale nic nebrání tomu, abychom udělali radost dětem, které chodí bosé, nemají co jíst, spí na holé zemi, hračky nikdy neviděly.
Klienti a zaměstnanci denního stacionáře MIKADO se zapojili do výroby náramků a náhrdelníků.  Vytvořili přes 250 kusů. Zaměstnanci pokryli náklady na materiál a dokonce přispěli nádhernou částkou 8 000 Kč, kterou za organizaci SANÉ předal zástupce ředitelky pan Lukáš Hykl. Paní Markéta dojatá…. „DĚKUJI LIDEM ZE SANTÉ ZA NÁDHERNÉ DÁRKY, JSTE MOC ŠIKOVNÍ, BUDE MI CTÍ, JE PŘEDAT DĚTEM V AFRICE, JSTE SKVĚLÍ, DÍKY ZA VŠECHNY V MALAWI“…. a my děkujeme paní Markétě za krásné dopoledne a přejeme celému týmu Doc. MUDr. Rastislava Maďara mnoho úspěchů a šťastnou cestu do Afriky!!
 
V Havířově 15. 4. 2019
 

Setkání s hráči AZ Havířov
Klienti Stacionáře Lipová a střediska MIKADO měli možnost navštívit víceúčelovou halu Gascontrol Arena, kde probíhal trénink hráčů hokejového týmu AZ Havířov. Klienti si prošli zázemí hokejistů, jejich šatny, relaxační místnost, masérnu i fitcentrum a po prohlídce se již mohli věnovat sledování tréninku. Po ukončení tréninku proběhlo společné focení a tisková konference, kde se klienti mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo ze světa ledního hokeje. Hokejisté byli velmi vstřícní a milí. Klienti obdrželi podepsané fotografie celého týmu a každé středisko obdrželo na památku oficiální dres hokejového týmu i s podpisy hráčů a pukem podepsaný kapitánem týmu. I samotní hráči byli za setkání s klienty vděční a navrhli, že i oni by chtěli navštívit jednotlivá střediska a uspořádat přátelské setkání i turnaj v jakémkoliv sportovním odvětví.Klienti Stacionáře Lipová a střediska MIKADO měli možnost navštívit víceúčelovou halu Gascontrol Arena, kde probíhal trénink hráčů hokejového týmu AZ Havířov. Klienti si prošli zázemí hokejistů, jejich šatny, relaxační místnost, masérnu i fitcentrum a po prohlídce se již mohli věnovat sledování tréninku. Po ukončení tréninku proběhlo společné focení a tisková konference, kde se klienti mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo ze světa ledního hokeje. Hokejisté byli velmi vstřícní a milí. Klienti obdrželi podepsané fotografie celého týmu a každé středisko obdrželo na památku oficiální dres hokejového týmu i s podpisy hráčů a pukem podepsaný kapitánem týmu. I samotní hráči byli za setkání s klienty vděční a navrhli, že i oni by chtěli navštívit jednotlivá střediska a uspořádat přátelské setkání i turnaj v jakémkoliv sportovním odvětví.AZ Havířov

V Havířově 07.02.2019

 
       
   Přátelský turnaj s paralympionikem Ivanem Karabcem

Mezi aktivity, které s klienty děláme, patří sport. Trénujeme stolní tenis, hrajeme fotbal, chodíme pravidelně plavat a také se věnujeme Boccii.
Naším přáním bylo pozvat k nám do střediska úspěšného reprezentanta ve stolní tenisu pan Ivana Karabce a to se nám podařilo. Společně s ním navštívil náš stacionář trenér stolního tenisu ze sportovního klubu Baník Havířov, pan Kamil Koutný. Klientům ukázali něco málo ze svého umu, podělili se s nimi o zážitky a předali jim své zkušenosti. Naši klienti byli z návštěvy velmi potěšeni. Společně si zahráli a můžu říci, že i naši hosté byli překvapeni, co předvedli naši sportovci.

V Havířově 14. 1. 2019

Bc. Andrea Nováková, vedoucí sociálního útvaru


           
 
 


Partneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace