ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Chráněné bydlení

6. května 2010

Nerudova 351/12, Havířov - Město, PSČ 736 01

Kontakty
Sociální pracovnice:
Ing. Pavla Winklerová
Tel.: 596 813 176, 604 952 744
e-mail: socialnichb@sante-havirov.cz
Nepřetržitý provoz
 
„Základní předpoklad pro poskytování sociální služby chráněné bydlení je ochota klientů a jejich snaha učit se starat sám o sebe s podporou pracovníků – úklid, vaření nakupování praní. Není třeba se ničeho bát, klienti mají plnou podporu zaměstnanců, aby se vše postupně naučili. Chráněné bydlení jako služba umožňuje klientům bydlet v komunitním typu bydlení, žít běžným způsobem života a rozhodovat o sobě. Služba má návaznost na jiné sociální služby. V pracovních dnech klienti navštěvují denní stacionáře, kde se věnují různým aktivizačním činnostem. Někteří klienti docházejí do zaměstnání.“

Poslání
Posláním střediska Chráněné bydlení v Havířově je poskytovat dospělým osobám s mentálním případně kombinovaným postižením, takovou podporu při bydlení, aby se jejich život přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků.

Cíl služby
Dosáhnout co největší soběstačnost klienta a co nejmenší závislost na sociální službě.

Dílčí cíle
• Podpoříme klienta, aby zvládnul základní dovednosti a návyky péče o sebe sama s co nejmenší mírou podpory.
• Podpoříme klienta, aby zvládnul sám základní dovednosti v péči o domácnost a nejbližší okolí.
• Podpoříme klienta, aby zvládnul komunikovat s okolím, vyjádřit svůj postoj, přání a potřeby.
• Podpoříme klienta, aby zvládnul využívat veřejné služby v jeho okolí a zapojit se do života běžné komunity.
• Podpoříme klienta při získávání pracovního uplatnění.

Zásady služby
• Individuální přístup – rozsah poskytované péče vychází ze skutečných individuálních potřeb klienta.
• Týmový způsob práce - služba je poskytována jednotným přístupem celého týmu zaměstnanců.
• Partnerský přístup - zaměstnanci vnímají klienta jako rovnocenného partnera, respektují jeho názory a postoje.
• Přiměřené riziko – zasahujeme do jednání klienta za účelem ochrany jeho zdraví pouze v takových případech, kdy vyhodnotíme rizika spojená s jeho činností jako nepřiměřená.

Cílová skupina 
Osoby ve věku od 19 let s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) můžeme pouze, pokud
• osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
• nemáme dostatečnou kapacitu,
• zdravotní stav osoby vyžaduje stálou péči ve zdravotnickém zařízení,
• osobě byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců smlouva o poskytnutí naší sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita a rozsah služby
31 klientů v nepřetržitém provozu.

Místo poskytování sociální služby
Sociální služba je poskytována v zařízení Chráněné bydlení, které je začleněno do obytného domu na ul. Nerudova v centru města, kde je využívána část přízemí a 1. patra. K dispozici jsou jedno a dvoulůžkové pokoje, společná sociální zařízení, jídelna, společenský pokoj, prádelna a zahrada s částečně zastřešenou terasou. Přízemí budovy je bezbariérové.
Dále je sociální služba poskytována v bytových jednotkách na území města Havířova.
Výhodná poloha bytových jednotek v centru města zajišťuje dostupnost veřejných služeb, dobré autobusové spojení do všech částí města i do okolních obcí. Bytové jednotky nejsou přizpůsobené imobilním osobám.
 
Služba zahrnuje tyto základní činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
V Chráněném bydlení je klientům poskytována strava dle Ceníku úhrad za sociální služby a fakultativní služby. Klientům je poskytovaná podpora finanční gramotnosti při nákupu potravin, podpora při výběru a uchovávání potravin. Podpora klientů při volbě jídelníčku, podpora ve vyhledávání běžných stravovacích služeb a rozhodování o způsobu stravování. Podpora při samostatné přípravě jídel, přípravě surovin, servírování. Nácvik vaření a zacházení s kuchyňskými spotřebiči.

Poskytnutí ubytování
V Chráněném bydlení je klientům poskytováno ubytování dle Ceníku úhrad za sociální služby a fakultativní služby. Poskytovatel zajistí základní vybavení pokoje, kuchyně, sociálního zařízení. Zajišťujeme praní, žehlení a drobné opravy prádla, případně v této činnosti klientům poskytujeme podporu. V rámci dodržování soukromí podporujeme klienty v uzamykání pokoje, zajištění svých osobních věcí a uzavírání oken.

Charakteristika bydlení
Ubytování ve společném komunitním bydlení na ul. Nerudova
Klienti využívají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje v přízemí a 1. patře budovy komunitního bydlení na ulici Nerudova. Chráněné bydlení je částečně bezbariérové, proto přihlížíme ke zdravotnímu stavu a náročnosti poskytované služby při umísťování klientů do pokojů. Pokoje jsou poskytovatelem vybaveny nábytkem ve standardu skříň, postel, stůl, židle, ložními soupravami včetně povlečení a prostěradel, záclony. Každý klient si může dovybavit pokoj vlastním nábytkem, ložními soupravami včetně povlečení a předměty osobní potřeby, pokoj si může vymalovat dle svého přání.
Mohou využívat společenskou místnost, jídelnu, zahradu pro účely relaxace a volnočasových aktivit a další prostory střediska bez omezení.
Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě.

Ubytování v bytových jednotkách na území města
Byt (3+1) ul. Nerudova 351/12, Havířov – Město.
skupinová domácnost pro 3 osoby, každá osoba obývá samostatně jeden pokoj, společně pak využívají sociální zařízení, koupelnu, kuchyň. Kuchyňská linka je standardně vybavena, v koupelně je sprchový kout. Byt se nachází ve třetím podlaží patře v městské zástavě bez výtahu.
Byt (3+1) ul. Pavlovova 584/4, Havířov – Město.
skupinová domácnost pro 3 osoby, každá osoba obývá samostatně jeden pokoj, společně pak využívají sociální zařízení, koupelnu, kuchyň. Kuchyňská linka je standardně vybavena, v koupelně je vana. Byt se nachází ve středu města s výbornou dostupností na autobusové spojení do všech částí města i do okolních obcí a přilehlých měst. Byt se nachází v provním podlaží obytného domu bez výtahu.
Byt (2+1) ul. Pavlovova 587/10, Havířov - Město
skupinová domácnost pro 2 osoby, každá osoba obývá samostatně jeden pokoj, společně pak využívají sociální zařízení, koupelnu, kuchyň. Kuchyňská linka je standardně vybavena, v koupelně je vana. Byt se nachází v centru města s výbornou dostupností autobusového spojení do všech částí města. Byt se nachází v šestém podlaží, v domě je výtah.
Byt (2+1) ul. Lipová 728/7, Havířov - Město
skupinová domácnost pro 2 osoby, každá osoba obývá samostatně jeden pokoj, společně pak využívají sociální zařízení, koupelnu, kuchyň. Kuchyňská linka je standardně vybavena, v koupelně je vana. Byt se nachází v druhém podlaží městském domě bez výtahu.
Byt (2+1) ul. Nerudova 352/10, Havířov – Město
skupinová domácnost pro 2 osoby, každá osoba obývá samostatně jeden pokoj, společně pak využívají sociální zařízení, koupelnu, kuchyň. Kuchyňská linka je standardně vybavena, v koupelně je sprchový kout. Byt se nachází v druhém patře v městském domě bez výtahu.
Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě.

 
Ve všech bytových jednotkách jsou pokoje vybaveny nábytkem ve standardu skříň, postel, stůl, židle, ložními soupravami včetně povlečení a prostěradel, záclony. Každý klient si může dovybavit pokoj vlastním nábytkem, ložními soupravami včetně povlečení a předměty osobní potřeby, pokoj si může vymalovat dle svého přání. Součástí standartního vybavení je pračka a úklidové prostředky (mop vysavač, mycí prostředky atd.). Bytové jednotky nejsou bezbariérové a nejsou vhodné pro imobilní žadatele.
Konkrétní místo ubytování je sjednáno ve Smlouvě o poskytování sociální služby (dále jen „smlouva“).


Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Klienty podporujeme při získávání dovedností k obsluze elektrospotřebičů, umývání kuchyňského náčiní a nádobí, úklidu pokojů a společných prostor, zalévání květin, práci na zahradě, výměně lůžkovin.
Podporujeme klienty v plánování financí, rozvržení příjmů, nakládání s hotovostí a nákupy. Pomáháme při dohodě spolubydlících o podílu na chodu domácnosti (např. rozvrh úklidu společných prostor v bytě a domě, apod.)
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klientům poskytujeme individuální podporu a pomoc při úkonech osobní hygieny: činnosti běžné denní hygieny – ranní a večerní hygiena, mytí vlasů, sprchování, koupání, česání, holení, použití WC.
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora klientů při rozvíjení a uplatňování správných návyků společenského chování.
Podpora klientů při získávání, porozumění a sdělování všeobecných informací, formou rozhovoru s pracovníky a formou skupinových rozhovorů zaměřených na různá témata, využitím internetu a sdělovacích prostředků.
Podpora klientů při komunikaci s okolím.
Podpora klientů v oblasti partnerských vztahů.
Podpora klientů při získávání dovedností nezbytných pro samostatný a bezpečný pohyb, orientaci mimo středisko, manipulaci s penězi a nákupy (např. ošacení, potraviny, vstupné na kulturní a společenské akce, vyřizování osobních záležitostí na poště, úřadech a podobně).
Podpora klientů v pěstování stávajících a hledání nových zájmů a zálib a rozvíjené volnočasových aktivit mimo domov.
Podpora klientů při rozhodování v běžných záležitostech, uvědomování si, jaká rizika mohou některá rozhodnutí mít, (důsledky svého chování).
Podpora klientů ve využívání aktivizačních činností v denních stacionářích MIKADO, Stacionář Lipová, Denní stacionář na ul. Čelakovského.
Podpora klientů ve volnočasových aktivitách, využívání zájmových a vzdělávacích kurzů.
Podpora klientů v péči o své zdraví, zdravém životním stylu, při získávání pracovního uplatnění, pracovních návyků, orientaci na trhu práce.
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
V rámci kontaktu se společenským prostředím podporujeme klienty, případně poskytujeme doprovod klientům při návštěvách veřejných služeb, kulturních, společenských a sportovních akcí v rámci města i mimo něj (výstavy, kina, divadelní představení, městské knihovny). Provádíme nácvik samostatného pohybu po městě, samostatného cestování MHD.
Podporujeme klienty při osvojování pravidel slušného společenského chování a společného soužití v komunitě. Podporujeme klienty při vytváření a udržování vztahů s vrstevníky, se sousedy, zajištění neformální podpory v komunitě (sousedská výpomoc). V rámci střediska rozvíjíme sociální vztahy mezi klienty. Podporujeme klienty v udržování vztahů s rodinou a přáteli i při navazování nových kontaktů. Využíváme spolupráci s dobrovolníky a studenty ze středních a vysokých škol.

Sociálně terapeutické činnosti
Podporujeme klienty v sociálním začleňování do společnosti. Řešíme individuální nepříznivé sociální situace prostřednictvím ostatních uvedených činností. Sociální pracovnice a klíčový pracovník v rámci této činnosti vedou zejména rozhovory s klienty (jejich přání, kompetence, schopnosti, dovednosti, společně s klienty hledají cestu co nejmenší míry podpory). Spolupracujeme nejen s klienty, ale i s opatrovníky a rodinou.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Podporujeme klienty při porozumění a řešení situací, které nastaly nebo by mohly nastat, rizika vyplývající ze situací.
Srozumitelně seznamujeme klienty s jejich právy a uplatňováním těchto práv. Sociální pracovnice poskytuje podporu při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, sociálního poradenství, a to nejen klientům, ale i opatrovníkům. Využíváme metod AAK  a Snadného čtení pro porozumění psaným dokumentům.
 
Nabízené fakultativní služby
Zajištění převozu služebním vozidlem v rámci města i mimo město. Fakultativní služba je hrazena dle aktuálního ceníku.
 

Ceník služeb Chráněného bydlení

Jednání se zájemcem o sociální službu
Při jednání se zájemcem o službu se hledá shoda mezi očekáváním, představou a požadavky.
Zájemce ve spolupráci se sociální pracovnicí formulují jeho nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně jeho situaci řešit, s ohledem na jeho začleňování do běžné společnosti.
V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici nebo vedoucí sociálního útvaru organizace. Formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ je k dispozici na webových stránkách organizace. Žádosti jsou evidovány ve středisku u sociální pracovnice.

Smlouva o poskytování sociálních služeb
Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce, pro její řešení je sestaven individuální plán, který stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby.
Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele.
Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve smlouvě.

Způsob vyřizování stížností klientů
Klient, opatrovník má právo podat stížnost v písemné nebo ústní podobě, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne podání. Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci střediska.

Další možnosti podání stížností

ředitelka organizace SANTÉ, Mgr. Michaela Rosová, Tajovského 1156/1,
736 01, Havířov – Podlesí, tel.: 596 411 026

zřizovatel organizace SANTÉ, Statutární město Havířov, Odbor sociálních věcí
Svornosti 2, 736 01, Havířov – Město, tel.: 569 803 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117,
70200 Ostrava 2 - Moravská Ostrava, tel.: 595 622 222

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39,
602 00, Brno, tel.: 542 542 888

Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00, Brno, tel.: 545 210 446

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00, Praha, tel.: 257 221 141

 


 

Soubor ve formátu application/msword

Vyjádření praktického lékaře k poskytnutí pobytové služby Chráněné bydlení

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 37KB | Počet stažení: 419x

Soubor ve formátu application/msword

Žádost o poskytování sociální služby Chráněné bydlení

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 34KB | Počet stažení: 1016xPartneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace