ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Etický kodex

14. května 2010

Etický kodex


Úvod

Etický kodex vyjadřuje postoje a přesvědčení zaměstnanců, kteří je denně praktikují během poskytování našich služeb. Zaměstnanci respektují jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, zdravotní a mentální stav, sexuální orientaci, ekonomickou a sociální situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti. Jakákoliv forma diskriminace je nepřípustná.

 

Pravidla etického chování

1.
Ve vztahu ke klientovi služeb
1. Zaměstnanci zaručují klientovi zacházení a podporu, která vychází z jeho potřeb, individuality a také z úcty k jeho osudu a stavu.
2. Zaměstnanci přistupují ke klientovi s pochopením, empatií a trpělivostí.
3. Zaměstnanci vedou klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe a možných důsledků jeho rozhodnutí.
4. Zaměstnanci pružně přizpůsobují poskytované služby klientovi, ne klient službě.
5. Zaměstnanci podporují klientovy schopnosti a dovednosti a zdůrazňují jeho kvality.
6. Zaměstnanci hledají možnost, v co nejvyšší možné míře zachovat jeho původní vazby se svým okolím.
7. Zaměstnanci se před klienty nevyjadřují negativně o osobě jiného klienta.                    


2.
Ve vztahu ke svým kolegům

1. Zaměstnanci respektují znalosti a dovednosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků.
2. Zaměstnanci respektují rozdílné názory svých kolegů.
3. Zaměstnanci mají nárok na kritické připomínky vůči spolupracovníkům, které však vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem. Je nepřípustné tyto připomínky řešit před klienty služeb.
4. Zaměstnanci jsou povinni vyhledávat a rozšiřovat spolupráci s ostatními kolegy, za účelem zkvalitnění života klienta.

3.
Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

1. Zaměstnanci dbají na dobré jméno organizace a svým jednáním ho na veřejnosti nepoškozují. 
2. Zaměstnanci při jednání se svým nadřízeným vystupují jako partneři a vzájemně se respektují.
3. Zaměstnanci dbají na udržování a zvyšování prestiže svého povolání.
4. Zaměstnanci dbají o zvyšování odborné úrovně, nových přístupů a metod a jsou zodpovědní za své celoživotní vzdělávání.

4.
Ve vztahu ke společnosti

1. Zaměstnanci se snaží o posílení pozitivního přístupu veřejnosti k organizaci.

 

Závěr

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, je součástí vnitřních norem a jeho nedodržování je posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně se všemi jeho důsledky.

 

 Partneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace