ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Události v roce 2014

20. dubna 2015

Vernisáž Aleše Cholevy
3. 12. 2014
Středeční prosincový podvečer patřil Aleši Cholevovi a jeho výtvarnému nadání. Přijali jsme pozvání na vernisáž nadaného umělce, jak jej představil akademický malíř Aleš Rabenseifner, který se Alešovi věnuje a provází ho mílovými kroky na jeho umělecké cestě. Síň byla zaplněna výtvarnými díly na různá témata, příroda, obrazy slavných umělců, vánoční krajiny. O skvělou atmosféru se také postaral dětský sbor pod vedením MgA. Vlastimila Nitschmanna ze ZUŠ Bohuslava Martinů. Aleš byl na výstavu právem pyšný a netajil nadšení z hojné účasti lidí jemu blízkých. Aleši, držíme palce, ať se ti nadále daří a plníš sály galerií svými výjimečnými díly.

Zpracovala: Markéta Bayerová

  
 
Ceny hejtmana zamířily do rukou klientů SANTÉ

Pro zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem „Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ Jednou z jeho realizací je „Cena hejtmana Moravskoslezského kraje“ pro autory děl handicapovaných občanů podporujících myšlenku jejich společenské integrace. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.
Díla klientů organizace SANTÉ získávají pozornost v této soutěži již poněkolikáté. Letos se opět umístila na místech nejvyšších. Klienti stacionáře MIKADO Tomáš Konvička, Marek Zajonc, Jiří Szurman a Lucie Čimburová převzali ocenění za mozaiku „Mořský svět“. Autoři získali ocenění nejvyšší, jehož součástí je i finanční odměna. Klienti Stacionáře Lipová Radomír Šajer získal cenu za druhé místo s olejomalbou „Motýl“ a Hynek Putnář převzal za svou dřevořezbu „Budha“ čestné uznání a věcné dary.
 
Mgr. Marek Záruba, vedoucí střediska Stacionář Lipová

  
 
SANTÉ rozdává poháry
25.11.2014
Letošní rok již poosmé přebíraly nejlepší týmy ocenění za své sportovní výkony na palubovce sportovní haly Slavie v Havířově. Turnaj v sálové kopané „O pohár SANTÉ“ není výjimečný jen pro své mezinárodní obsazení, ale především pro to, že je určen sportovcům se zdravotním hendikepem.
Pořadatelské organizaci SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v Havířově se podařilo zajistit pro osmý ročník turnaje symbolicky osm týmů včetně tradičního účastníka z polského města Drogomysĺ. Ve vzájemných utkáních ve dvou kategoriích se střetávají týmy sestavené ze sportovců s mentálním postižením a týmy s podporou hrajících partnerů bez zdravotního hendikepu.
Vítězné poháry a originální medaile, vyrobené klienty pořadatelské organizace, letos přebírali ti nejlepší z rukou náměstka primátora pro sociální rozvoj města Havířova Daniela Vachtarčíka. Ceny převzali sportovci i v individuálních kategoriích, z nichž cena „fair-play“ nejlépe vystihuje myšlenku celého turnaje. Je přece „férové“ a přirozené podnikat společné aktivity bez ohledu na to, že někteří z účastníků při nich musí překonávat i své zdravotní omezení.
Zlatý pohár si letos odváží tým SK Nováci do Města Albrechtice za kategorii bez hrajících partnerů, v kategorii s hrajícími partnery si vítězství vychutnal domácí tým SANTÉ Havířov. Z poháru se ale mohou radovat pouze rok. Je totiž putovní a to je příslibem a závazkem jejich účasti v dalším, devátém ročníku turnaje.
   
 
Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou

2. 10. 2014
Letos poprvé v nových prostorech Divadla Šantovka vystoupili sóloví zpěváci a hudební skupiny v rámci 5. ročníku celostátního festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou. Záštitu převzal hejtman olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil.
Klienti naší organizace se účastnili již po čtvrté souběžné výtvarné soutěže. Na vernisáži převzali z rukou patronky koncertu Moniky Žídkové tři krásná ocenění. Velkou radost nám udělaly ceny, které získali jednotlivci Zuzana Páleníková za dílo „Všehochuť“ a Kateřina Lysková za dílo „Stromy“. Autorky se umístily mezi TOP 20 nejlepšími výtvarníky. Zlatou tečkou za udílením cen a velkým úspěchem bylo získání kolektivní ceny za díla celé skupiny klientů, kteří se zúčastnili této výtvarné části soutěže. Všechny výtvarné práce byly vystaveny a přístupny široké veřejnosti v nákupním centru Galerie Šantovka.
Slavnostní večer pokračoval v nabitém divadelním sále vystoupením zpěváků a hudebníků, kteří se dostali až do úzkého finále pěvecké části soutěže. Jejich umění hodnotila porota. Každý z účinkujících byl perfektně připraven a předváděl téměř profesionální výkon. Atmosféra v sále, stejně jako atmosféra celého večera ve všech prostorách, byla skvělá.

Zpracoval: Mgr. Záruba
  
 
Křišťálový kamínek
Evropské dny handicapu

1. 10. 2014
Letošní rok „Křišťálových kamínků“ se nesl ve znamení radosti a nadšení. Dva naši klienti – Zuzana Páleníková a Miroslav Kubiena byli z mnoha přihlášených vybráni mezi 10 nejlepších a byli oceněni drobnými dary. Není to poprvé, kdy se našim klientům podařilo dostat mezi finalisty
a to je v této dobře obsazené soutěži velký úspěch.
Doprovodný kulturní program měla na starost Lidová konzervatoř v Ostravě a Múzická škola. Pásmo vystoupení zpěváků, herců a tanečníků bylo na velmi profesionální úrovni. Výrazně bylo znát pedagogické vedení a rozvoj talentovaných osob s hendikepem i bez něj. Vystoupení bylo inspirativní pro naše klienty do jejich dalších činností.
Slavnostní večer byl velmi pěkný a můžeme si jen přát, aby naši klienti byli i nadále v soutěžích tak úspěšní jako doposud.

Zpracovala: M. Vacková

 

„ORLOVSKÉ MÚZY“

1. 10. 2014
Naši organizaci prezentujeme na mnoha výstavách a soutěžích. Když přišlo pozvání na I. ročník festivalu „Orlovské múzy“, rozhodli jsme se představit tancem, který všichni milujeme. Nácvik vystoupení „Sladký sen“ na mnoho týdnů ovládl mysl tanečních párů a dokonalost jejich projevu učarovala i organizátorům zastupující Sociální služby města Orlová. Druhé místo bylo v mezinárodní soutěži pro nás vysokým oceněním. Budeme rádi vzpomínat na vřelý přístup, pohostinnost a pro nás připravený pěkný program, který roztančil všechny přítomné. Naše poděkování patří organizátorům akce i našim tanečníkům.

Zpracovala: L. Jurczková
  
 
Poznávací výlet do Kopřivnice
1. 10. 2014
Kopřivnice je doslova ráj pro všechny milovníky aut, motorů a veteránů. Proto jsme se zúčastnili jednodenního výletu s klienty, kteří mají velký zájem o automobily a jejich historický vývoj. Naše kroky z nádraží mířily rovnou k muzeu, kde jsme absolvovali prohlídku automobilů značky Tatra. Nejvíce nás zaujali kamiony a hasičská auta, které se proslavili soutěží Praha – Dakar.
Část budovy muzea je věnována expozici kopřivnického rodáka a světoznámého sportovce Emila Zátopka, kterou jsme také navštívili. Do třetice jsme se vydali na prohlídku muzea Fojtství. Expozice byla věnována Ignáci Šustalovi a počátkům továrny Tatra. Dále jsme mohli vidět kroje moravského lidového folklóru, archeologické nálezy z Kopřivnice a jeho okolí, prvních kočárů a drožek. Náladu nám nezkazil ani déšť, který nás provázel po celý den.

Zpracovali: Bc. Komašková a Bc. Krejza
  
 „Krasočáry“
výstava v Městské knihovně Orlová
1. 9. – 24. 9. 2014
Pěknou a podařenou prezentací naší organizace byla výstava mimo hranice města Havířova, kterou jsme zorganizovali, ve spolupráci s Městskou knihovnou Orlová. Tato akce patřila rámcově k oslavám 35. let založení naší organizace. Návštěvníci mohli shlédnout nejen umělecké, ale i jiné práce klientů a seznámit se s historií i současností organizace. Ve dvou dnech jsme také prezentovali rukodělnými pracemi jednu z činností klientů, o které byl
u návštěvníků velký zájem. Děkujeme vedení i zaměstnancům Městské knihovny Orlová
za dobrou spolupráci.

Zpracoval Bc.Krejza

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
18. 9. 2014
Náměstí Republiky v Havířově patřilo toho dne všem lidem, kteří mají zájem o sociální služby. Letošní ročník bylo jasně patrno, že lidé už vědí, co od této akce mohou očekávat a že je o ni velký zájem.
Naše organizace se na akci prezentovala čtyřmi způsoby. V PR stánku podávala sociální pracovnice informace o všech námi poskytovaných službách. U dalšího stánku se naše organizace prezentovala různými dekorativními předměty zhotovenými z velké části šikovnými prsty našich klientů. Největší zájem byl o zážitkové dílny, ve kterých si mnoho lidí vyzkoušelo manuálně vyrobit něco málo z toho, co umíme. Posledním způsobem prezentace byla dvě hudební vystoupení s názvem „Jarní vánek“ a „Hudební fantazie“, kterými klienti prezentovali dovednosti z muzikoterapie. Máme velkou radost z velkého zájmu o naše služby, ať už byly prezentovány jakýmkoliv způsobem.

Zpracovali: Šinkovičová, DiS, Bc. Krejza

  
Ozdravně rekreační pobyt v lázních Turčianské Teplice
I. turnus (31. 8. - 7. 9. 2014)
II. turnus (7. - 14. 9. 2014)

Celkem 14 nádherných dní prožili na ozdravně rekreačním pobytu klienti SANTÉ – centra ambulantních a pobytových sociálních služeb. V nádherném prostředí slovenských lázní využilo ve dvou turnusech 34 klientů různých dostupných služeb hotelu Velká Fatra***. Klienti absolvovali, většinou za doprovodu zaměstnanců, různé léčebné procedury, několikrát navštívili tamní Aqua park s všude přítomnou termální vodou. Pobyt byl ze zdravotního hlediska nejvíce přínosný pro imobilní osoby nebo osoby s pohybovým hendikepem. Velkým přínosem pro klienty byly taneční večery, kde se přirozeným způsobem integrovali mezi ostatní lázeňské hosty. Oba turnusy byly pro naše klienty velmi kvalitní jak po stránce ozdravné, tak i po stránce načerpání nových životních a duševních sil. Poděkování patří Magistrátu města Havířova, který poskytl finanční příspěvek klientům na tento pobyt.

Zpracoval: Bc. Krejza
 
  
HRAD BOUZOV
21. 8. 2014
Za historií naší země i do prostředí mnoha filmových příběhů jsme se vypravili do malebné krajiny obklopující hrad Bouzov. Vyprávění průvodkyně provázející hradními komnatami všechny vtáhlo do dob dávno minulých a my se na vlnách fantazie znenadání ocitli v čase rytířských turnajů a hodokvasů, ale nemálo z nás v mysli sledovalo i létajícího ševce, jak unáší princeznu Jasněnku z hradní věže. Zpátky do historie nás velmi rychle vrátila středověká mučírna, kde šel mráz po zádech. Hrad jsme záhy opustili, abychom se vydali do královského města Olomouce. Její historické jádro nabídlo, nám znaveným poutníkům, místo k občerstvení i odpočinku ve stínu nestárnoucí architektury. Beze spěchu a shonu jsme si vychutnali každý okamžik krásného dne.

Zpracovala: L.Jurczková
  
 
O ZLATOU MUŠKU
14.8.2014
Konečně zmizely roje komárů a v letním čase jsme naši zahradu obsadili my. Využili jsme další příležitost ke sportovnímu setkání. Tentokrát v přesnosti zásahu na mnoho způsobů.
Padaly kuželky, míč do basketbalového koše nebo hokejka směřovala míček do branky, disk létal vzduchem a naše síly i schopnost koordinace prověřila střelba z luku. Nikdo si nenechal ujít příležitost vystřelit z airsoftové pistole.
Kdo měl nejlepší mušku nebo dokonce na terči zasáhl tu zlatou? To není důležité. Radost z každého zásahu i zjištění, že zvládneme mnohdy více, než jsme mysleli, byly odměnou všem bez výjimky.

Zpracovala: L. Jurczková

  
 
 
KREVNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
11.8.2014

Péče o zdraví patří k tématům, kterým se společně věnujeme a snad nikdo nepopře, že bez dárců krve, plazmy či krevních destiček by naše životy mnohdy byly vážně ohroženy. Zjistit více o významu krve pro lidský organismus a jejích dárcích jsme se chtěli dozvědět od odborníků z největšího krevního centra v Moravskoslezském kraji.
V přednáškovém sále jsme získali nejen mnoho nových informací, ale byly prověřeny i naše znalosti. Krátký film nás pak provedl časem, který dárce tráví v krevním centru. Kdo z nás například předtím věděl, že odběr krevních destiček (zabraňují vykrvácení) trvá celé 2 hodiny? A nejen destičky odstředěné z krve, opravdu tak vypadají, jsme měli možnost vidět v prostorech, kde se krev zpracovává a skladuje. Obavy z pohledu na krev se ukázaly jako zbytečné při návštěvě odběrových sálů.
Tento den jsme se mnohé naučili, proto velké poděkování patří zaměstnancům Krevního centra v Ostravě, kteří nám věnovali svůj čas a umožnili nahlédnout i do prostor, jinak nepřístupných.

Zpracovala: L. Jurczková

 
  
 
O KRÁLE A KRÁLOVNU KUŽELEK
30.7.2014
Deštivé počasí vystřídal sluneční svit s nebem bez mráčku a my konečně mohli rozehrát očekávaný turnaj v kuželkách. Výzvu k účasti přijali i naši kamarádi ze Stacionáře Lipová a Denního stacionáře.
Po rozdělení do týmů a vysvětlení pravidel souboj mohl začít. A drama to bylo veliké. Každým hodem se všichni lepšili, nebylo jasné, kdo bude vítězem. Po čase se začala linout z grilu báječná vůně opékaných klobás, ale ani to nenarušilo soustředění a soutěžící bez zaváhání sráželi jednu kuželku za druhou. Ti, kteří se do turnaje nepřihlásili, hráli petangue nebo pozorovali zápolení druhých a povzbuzovali je k ještě lepším výkonům.
A kdo že to nakonec stál na pomyslné „bedně“? Stupeň nejvyšší obsadili Hana Nevrlá, Zuzana Melaničová a Martin Szurman, druhé místo patřilo Kateřině Lyskové, Stanislavu Žeravovi a Lukáši Sivcovi, třetí pozice pak Zuzaně Gajové a Janu Surovcovi. Vítězům gratulujeme. V závěru akce tváře všech odrážely spokojenost s nádherným dnem, který strávili s přáteli.

Zpracovala: M. Bayerová

  
 Návštěva obřích akvárií rybího domu v Chotěbuzi
10. 7. 2014
Kouzlo vodního světa si nás podmanilo natolik, že se nám až tajil dech. Sladkovodní ryby nejrůznějších tvarů a často obdivuhodných velikosti tiše proplouvaly kolem nás a my k nim s obdivem vzhlíželi i k hladině vysoko nad námi. Učaroval nám celý areál, který byl zaplněn mnoha sochami vodních tvorů. Odpočinuli jsme si u rybníka plného kaprů.
Hledáte svou zlatou rybku, navštivte Rybí dům. Není to jen pohádka, tady jich je spousta v jednom z obřích akvárií.

Zpracovala: L. Jurczková
 

„Máme rádi zvířata“ návštěva ZOO Ostrava
2. a 3. 7. 2014
Letošní rok v ostravské zoologické zahradě se nesl ve znamení velkých stavebních úprav. Dokončení nových expozic přinese řadě domácích i exotických zvířat podmínky pro život, které jsou blízké jejich přirozenému prostředí a nám návštěvníkům komfortní služby. A jaké novinky nás přivítaly letos?
Mohli jsme volně projít rozšířenou voliérou se vzácnými papuánskými ptáky, kde bylo dokonale imitováno prostředí, ve kterém žijí. Významnou proměnou prošla i expozice Malá Amazonie. Viděli jsme tam nám už známé obyvatele i nové druhy ryb. Nejvíce jsme se pobavili u hlučné rodinky šimpanzů. To je pouze malá ochutnávka skvělého dne v ostravské ZOO.

Zpracovaly: V. Myjavcová, M. Vacková
 

Návštěvy dětí z mateřské školy Kosmonautů
24. 6. 2014
Velkým zpestřením byla pro nás návštěva dětí z Mateřské školy, která projevila velký zájem vidět naše středisko. Děti měly kromě mnoha dotazů také velkou chuť zkusit dělat všechno, co u nás bylo k vidění. Jsme velmi rádi za tuto spolupráci a zájem.
 

Zahradní slavnost „My a film“
19.6.2014
Život není vždy pohádka, koho alespoň občas neokouzlí ty filmové. Kdo z nás si nepřejete chytit zlatou rybku, která vám splní vaše tajná přání nebo nalézt Popelčiny kouzelné oříšky?
Nemálo z nás se letos na zahradní slavnosti zasnilo, když házelo nalezený oříšek za sebe v očekávání krásných šatů a prince nebo čekalo na slova ulovené zlaté rybky. Kdo si chtěl vyzkoušet svou zručnost, prošel se s šátkem na očích v roli Bystrozrakého, porovnal sílu paží se statečným kovářem, či zkusil zasáhnout ptáka Ohniváka šípem nebo natrefit na šest medvědů cibulkou. Zažili jsme krásné odpoledne, které provázela hudba našeho DJ a dobrá zábava.
Jakou roli na sebe vezmeme příští rok?

Zpracovala: L. Jurczková
 

XVI. Jarní divadelní setkání „Zameczek 2014“
Drogomyśl, Polsko

12. 6. 2014
Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi pozvání k účasti na setkání klientů sociálních služeb „Zameczek“. K tradici patří předvést zde své umění v oblasti dramatu, zpěvu, hudby nebo tance. Využili jsme tuto příležitosti jednak k prezentaci organizace formou klipu a pár předměty, které zhotovili naši klienti, tak ukázkou dvou hudebních čísel, „Jarní vánek“ a „Hudební fantazie“.
Náš výkon se setkal s velkým ohlasem a my neváhali ohodnotit vystoupení druhých stejnou měrou. V Polsku se nám moc líbilo a rádi bychom navštěvovali více podobných akcí.

Zpracovala: Bc. Cimalová
  
PŘIVÁŽÍME DALŠÍ OCENĚNÍ !
15.6.2014
Celkem dvacet výtvarných prací našich klientů se prezentovalo na soutěžní výstavě „Svět mých radostí“ každoročně pořádané Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady na výstavišti v Lysé nad Labem. A naše účast opět přinesla výsledky. Moc rádi jsme přijali zprávu, že první místo v soutěži obsadil Radomír Šajer se svým obrazem „Motýl“. A přestože Lysá nad Labem není za „humny“, rozhodli jsme se osobně si cenu vyzvednout na slavnostním předávání 15. 6. 2014. Organizátoři výstavy předávání pojali jako společenskou událost s kulturním programem, navíc nás na výstavišti zaujaly tisíce prací dětí ze základních škol, seniorů a souběžná výstava o zahradnictví. Ocenění je další povzbuzení pro všechny v jejich činnostech, našimi pracemi obsazujeme i další soutěže v blížících se termínech jako je soutěž „Nad oblaky“ a „Křišťálový kamínek“.

Zpracoval:Mgr. Záruba

  
 
„Boccia“ hrou pro všechny
23.4.2014
Není mnoho dostupných sportů, ve kterých se mohou realizovat a prožívat napětí ze hry i lidé s těžkým zdravotním postižením. Jedním z nich je Boccia, hra, která připomíná známější hru Petangue a hráči se při ní snaží dostat své koule co nejblíže k danému cíli na hřišti. Utkat se v této hře mohou sportovci bez ohledu na to, zda se na startovací čáru postaví sami, nebo dojedou na vozíčku.
Letošní turnaj v Boccia, pořádaný 23. 4. 2014 organizací Santé – centrem ambulantních a pobytových sociálních služeb v Havířově, p. o., byl již čtvrtým ročníkem. Turnaje se zúčastnilo celkově osm týmů i s mezinárodní účastí hostujícího týmu z terapeutických dílen „FENIKS“ v polském Drogomyślu. Dva týmy sestavili aktivní sportovci z Domova seniorů v Havířově, přidaly se dva týmy sdružení Help klub v Havířově, tým Domova se školou v Těrlicku, tým Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Havířově, organizace Santé měla rovněž své týmové zastoupení.
U hry Boccia jde o soustředění, přesnost, taktiku. Všechny týmy byly skvěle připraveny a daly do soutěžního klání vše. Vítězem se stal nakonec po urputném boji tým Help klubu, na druhém místě skončil tým Heliosu Domova pro seniory a třetí dohrál tým druhý tým Help klubu.
Poděkování za možnost uspořádání turnaje patří Správě sportovních a rekreačních zařízení v Havířově, p.o. za poskytnutí prostor odpovídajících velikosti turnaje v Městské sportovní hale v Havířově a také sdružení Help klub a v neposlední řadě i dobrovolníkům za pomoc při organizaci.
Za pořadatele můžeme přislíbit naši snahu, aby úroveň turnaje i v příštím roce, při V. ročníku, byla stále vyšší.

Zpracovala: Bc.Krejčí

   
 
Mistrovství České republiky v plavání Českého svazu mentálně postižených sportovců
Region: Morava a Slezsko
Přerov 9.4.2014
Prosadit se v těžké konkurenci plavců našeho regionu na této prestižní akci se pokusili čtyři naši sportovci Petr Kubala, Miroslav Valášek, Petr Valíček a Miroslav Kubiena.
V jednotlivcích nejlépe „zabodoval“ Miroslav Valášek, v závodě na 50m volný způsob se umístil z celkového počtu 19 plavců na krásném 4. místě a v závodě na 100m volný způsob se z celkového počtu 13 plavců umístil opět na 4. místě. Všichni podali velmi dobré výkony a svou dobrou formu a vyrovnanost potvrdili ve štafetě umístěním na 1. místě z celkového počtu 7 štafetových týmů. Jejich výsledky jsou výbornou motivací nejen pro ně samotné, ale i další plavce, kteří každý týden trénují v plaveckém bazénu Základní školy Hrubínova v Havířově.
Bc. M. Krejčí

    
 
Vernisáž výstavy „Rozpustilá fantazie“
2.4.2014
Více než dvacet autorů výtvarných prací představila svá díla v galerii Kulturního domu Radost v Havířově. Autory spojuje mimo jiné i to, že se setkávají a tvoří ve střediscích naší organizace, která si letos připomíná třicet pět let své existence. Tomuto výročí je také věnována část expozice popisující její historii a současnost.
V prostorách galerie mohou návštěvníci shlédnout padesát dva obrazů a plastik na volné téma, které vystihuje i název výstavy. Díla jsou vytvořena rozličnými výtvarnými technikami s využitím přírodních materiálů..
Vernisáže, kterou zpestřila svým hudebním vystoupením skupina klientů organizace Santé, se zúčastnilo mimo rodinných příslušníků autorů a klientů, také mnoho návštěvníků z řad veřejnosti. Výstava potrvá do 24. 4. 2014.
Zpracoval: Mgr. M. Záruba


            
 
Vynášení Morany vítání jara, rozloučení se zimou
24. 3. 2014
Oživit tradice našich předků jsme se pokusili prostřednictvím vystrojené figuríny Morany, představující symbol zimy. Společně jsme si povídali o této tradici, rozloučení se zimou a vítání přicházejícího jara. Poté jsme v průvodu poponesli Moranu prostorami Denního stacionáře a za zpěvu popěvku: „Smrt neseme ze vsi, nové jaro do vsi“ ji symbolicky utopili v připravené nádobě s vodou. Tak nashledanou zimo, vítej, nové jaro!
Zpracovala: V. Witoszková
 
 
Masopustní rej
13. 3. 2014
Masopustní rej má ve stacionáři dlouholetou tradici a všichni uživatelé se na něj připravují dlouhé týdny předem. Hlavní otázka je … čím letos překvapím, jakou masku si udělám? Někteří sami, jiní s pomocí svého klíčového pracovníka. Účastnili se ho děti i dospělí uživatelé z našeho střediska, kamarádi z MIKADO a denního stacionáře Lipová. Programem nás provázela pracovnice Barbora, která nám vysvětlila, co masopust znamená a proč se slaví. Poté následovala volná zábava prokládána různými soutěžemi. Tančili všichni, prostě zábava jak má být. Na závěr bylo vyhlášení tří nejoriginálnějších masek a ti, kteří se neumístili, nepřišli zkrátka, a obdrželi nějakou tu sladkost. Masopustní rej byl ukončen vyhlášením a pochováním basy, což je součástí tradice masopustu.
Zpracovala: B. Soukalová
 
 
Slavíme MDŽ s diskotékou
7. 3. 2014
S malým předstihem naši uživatelé tancem a veselou náladou oslavili svátek, který každoročně připadá na 8. března. Diskotéce předcházelo krátké posezení u povídání o významu a tradici tohoto svátku, který je mezinárodně uznávaným dnem, stanoveným Organizací spojených národů a znamená důležitý mezník v boji žen za svá práva, především právo volební.
Uživatelé - muži, se několik dní předem vlastnoručně podíleli na přípravě krásných papírových květin, které pak předávali ženám, které si přáli v tento den obdarovat.
Zpracovala: B. Soukalová
 
 
Internet a můj handicap
únor 2014
Uživatelé naší organizace se v únoru letošního roku zúčastnili jubilejního desátého ročníku literární soutěže “Internet a můj handicap.“
Internet a mobilní telefony díky technologickému pokroku toho mohou nabídnout lidem se zdravotním postižením stále více, proto i oni se rozepsali o tom, jak jim internet a mobilní telefon usnadňují život. Pořadatelem literární soutěže bylo BMI.
Pavel Feler a Marek Zajonc byli za své práce oceněni knížkami. Tímto jim ještě jednou všichni blahopřejeme.
Zpracovala: S. Siedloková

Valentýnské posezení
14. 2. 2014
Tento den se v našem Denním stacionáři nesl v zamilovaném duchu. Povídání o historii a tradici sv. Valentýna, které probíhalo v dopoledních hodinách, pro nás připravila pracovnice Vanda. Uživatelé se aktivně zapojili do výroby srdce z papíru, doplněné věnováním pro své nejbližší.
 
Olympiáda - týden sportu a her
20. 1. - 24. 1. 2014
V pondělí jsme zahájili Olympiádu - týden sportu a her. Denní stacionář se na celý týden proměnil ve sportoviště a všichni uživatelé se s vervou pustili do sportovního klání.
Každý den bylo připraveno několik soutěžních disciplín, do kterých se zapojila tři smíšená družstva. Družstva soutěžila ve hře v kuželky, boccia, prověřovala své znalosti a dovednosti ve zdravovědě, vědomostní soutěži, přeměřovala se hbitost a přesnost ve skoku do dálky, hodu do dálky, přemísťování korálků na čas a mnoha dalších soutěžích.
V pátek dne 24. 1. 2014, při společném vyhodnocení, byla oceněna snaha všech dětských i dospělých účastníků předáváním medailí a sladkých odměn. U závěrečného posezení pak všichni zúčastnění vyjádřili přání, aby se podobné sportovní klání znovu opakovalo.
Zpracovala: B. Soukalová
 
 
Pyžamový bál
16. 1. 2014
Odpoledne ve středisku Chráněné bydlení začalo velkými přípravami chlebíčků, obložených talířů a dobrého pití. Večerní róby jsme nechali ve skříni, vyžehlili si pyžama, místo fraků oblékli župany, nohy vložili do pohodlných pantofli a bál mohl začít.
Po celou dobu nám hrál DJ Marek hudbu ze své sbírky, ale také skladby na přání. Všem se toto odpoledne líbilo a dohodli jsme se, že budeme podobné akce pořádat častěji.
Zpracovala: P. Milková
 
POZNÁVÁME ALJAŠKU
16. 1. 2014
Vidina zasněžené krajiny, v této sněhem chudé zimě, nás inspirovala při volbě země pro společnou akci střediska. Po představení Aljašky, kdy jsme se dozvěděli několik zajímavých informací, jsme přešli na soutěže. Aljaška je mimo jiné známá historkami o zlatokopech. Z tohoto důvodu bylo jednou ze soutěží hledání zlatého pokladu. Všichni se dobře bavili, hlasitě fandili svým kamarádům a na závěr si odnesli sladkou odměnu.
Zpracovala: Mgr. Kandrnálová
  
 
 


Partneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace