ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Události v roce 2019

23. dubna 2021

SANTÉ  rozšířilo své poskytované služby
organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb poskytující v Havířově sociální služby pro osoby s mentálním, tělesným popřípadě kombinovaným postižením získala v roce 2019 registraci k poskytování nové pobytové sociální služby a to „Odlehčovací služby“. Odlehčovací služba bude poskytována od 1. 1. 2020 a je určena pro osoby s mentální, tělesným popřípadě kombinovaným postižením ve věku od 15 let. Kapacita služby je 1 klient v jednolůžkovém pokoji. Služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po dobu maximálně 30 kalendářních dní v roce. 
 
        

"Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 2019"
Čas nelze zastavit. Již několik let se účastníme výtvarné soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Ne jinak tomu bylo i letos. Od začátku roku se vybraní klienti věnovali svým dílům, která byla zaslána do soutěže. Nejen oni netrpělivě očekávali výsledky, které se dozvěděli v den vyhlašování 19. 11. 2019. Letos naši organizaci zastupovali Andrea Bromková s olejomalbou „Lva“, Tomáš Konvička se svou mozaikou „Jaro“, Michaela Mynářová s linorytem „ Rusalka“ a Jiří Navrátil s dřevořezbou „Vítání“. Všichni věnovali dílům spoustu času a všem by člověk přál vyhrát. Nakonec v obrovské konkurenci jiných organizací a jednotlivců obdržela Andrea Bromková z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje pana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.  nádherné ocenění za druhé místo a Tomáš Konvička skončil na 4. místě. Již nyní se začínáme připravovat na nadcházející ročník, na který se budeme velmi těšit. Za organizaci gratulujeme vítězům.Společenský večer u příležitosti 40 let od založení organizace
Organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb oslavila dne 8. 11. 2019 „40 let“ od založení organizace. U této příležitosti organizace uspořádala Společenský večer pro klienty, jejich rodiče a opatrovníky ve Společenském domě RENETA Havířov.

Během společenského večera vystoupili klienti středisek SANTÉ s připraveným programem. Klienti střediska MIKADO vystoupili s tanečním představením „Mně sílu dáš“, vystoupení znázorňuje „poděkování všem lidem, že v nich vyrostla láska do podoby, aby tu byli pro druhého člověka“, což vnímáme jako poděkování všem lidem, kteří se věnují náročné práci v sociálních službách.
Klienti střediska Denní stacionář na ul. Čelakovského vystoupili s divadelním představením Šípkové království. Klienti stacionáře Lipová vystoupili s tanečním číslem „Černá, bílá“.

V rámci programu dále vystoupil sportovní klub Maniak Aerobic Havířov, který má v Havířově více jak dvacetiletou tradici, za kterou klub získal spousty ocenění.  Na závěr programu vystoupilo taneční studio FANTASY ORIENT HAVÍŘOV pod vedením tanečnice, lektorky a choreografky paní Andrey Martincové. Během celého večera pak k poslechu a tanci hrála hudební skupina RYTMUS.

Organizaci SANTÉ přejeme, aby do dalších let byla obklopena kvalitními zaměstnanci a poskytovala služby na vysoké úrovni jako doposud.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a partnerům, bez kterých by se realizace tohoto večera neobešla.

Poděkování konkrétně patří Nadačnímu fondu RESIDOMO za poskytnutí finančních prostředků na realizaci celého večera. Společnosti HAVLÍK- OPAL, s.r.o. za poskytnutí drobného občerstvení. Magistrátu města Havířova jako zřizovateli, Městskému kulturnímu středisku Havířov za skvělou spolupráci a pronájem společenského domu RENETA a všem zaměstnancům organizace SANTÉ.

     

Fotbalový turnaj „ O Pohár SANTÉ“ 2019
Organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb v Havířově (dále jen – SANTÉ), letos už po třinácté uspořádala tradiční fotbalový turnaj v sálové kopané „O Pohár SANTÉ“. Týmy tohoto turnaje jsou složeny z hráčů se zdravotním hendikepem a hráčů bez zdravotního omezení, takzvaných partnerů. Tento systém je standartní pro tuto specifickou hru, která se nazývá sjednocená kopaná a je rozšířená téměř po celém světě.
Na letošní třináctý turnaj se přihlásilo celkem osm týmů a to…. Denní stacionář Kopretina Kopřivnice, Galaxie centrum pomoci Karviná, Náš svět – Domov Anenská Pržno, SPMP Ostrava, SPMP Havířov, Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižení Ostrava a dva týmy tvořili klienti organizace SANTÉ.
Atmosféru sportovního „fandění“ podpořili úžasní diváci, rodiče, klienti, kolegové a několik žáků z havířovských základních škol. Pro všechny účastníky bylo vytvořeno zázemí s dobrým občerstvením. Pro tři nejlepší týmy byly připraveny ceny, medaile a poháry. Zažili jsme emotivně vypjaté momenty, ale i radost z vítězství.
Velké poděkování patří panu Romanu Mičkovi, který poskytl pro náš turnaj finanční dar, dále velké díky firmě SEMAG s.r.o., která zajistila občerstvení pro hráče, Správě sportovních a rekreačních zařízení za poskytnutí sportovní haly, zaměstnancům školní jídelny ZŠ Fr. Hrubína, kteří připravili pro 75 účastníků chutné obědy. Dále bych chtěla poděkovat za návštěvu náměstkyni pro sociální oblast paní Mgr. Stanislavě Gorecké, uvolněnému radnímu pro sport panu Mgr. Danielu Vachtarčíkovi za záštitu tohoto turnaje a paralympionikovi panu Ivanu Karabcovi za účast, podporu a předání cen vítězným týmům. Velký dík patří i zaměstnancům SANTÉ za organizaci turnaje.
A jak turnaj dopadl?
Na 1. místě skončili SK Medvědi z organizace Čtyřlístek, Ostrava - Muglinov, 2. místo obsadil tým Kopretina z Kopřivnice, 3. místo získala organizace SPMP Havířov.
 
Gratulujeme!
 
    

"TŘEBOVICKÁ OLYMPIÁDA 2019"
Klienti Denního stacionáře Čelakovského se 17. září 2019 zúčastnili XVII. ročníku Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech, která se uskutečnila v areálu zahrady Domova Třebovice v Ostravě – Třebovicích. Olympiády se zúčastnilo 45 sportovců. Soutěžila družstva z Ostravy a okolí jedno družstvo přijelo z Polska. Sportovci poměřili své síly v několika disciplínách - Kombinovaný běh, Hod medicinbalem, Skok do dálky z místa, Slalom s rehabilitačním míčem apod. V soutěži družstev naši klienti vybojovali 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. Celkově se družstvo SANTÉ umístilo se na krásném 3. místě a získalo putovní pohár. U vyhlašování výsledků zavládla obrovská radost klientů.
     


VIII. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb
 
Dne 12. 9. 2019 se naše organizace účastnila již tradičního Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb. Veletrh zahájila proslovem náměstkyně pro sociální oblast paní Mgr. Stanislava Gorecká. Ve svém projevu hovořila o vysoké úrovni poskytovaných sociálních služeb na území města Havířova a nastínila další rozšiřování a zdokonalování služeb v následujícím období.
V rámci veletrhu byl připraven bohatý doprovodný program. Naší organizaci prezentovali klienti s tanečním vystoupením „Mě sílu dáš“ – toto taneční vystoupení znázorňuje poděkování všem lidem, že v nich vyrostla láska do podoby, aby tu byli pro druhého člověka, což vnímáme jako poděkování všem lidem, kteří se věnují náročné práci v sociálních službách. Toto taneční vystoupení bude prezentováno na oslavě 40 let založení organizace SANTÉ. Po celý den mohli návštěvníci navštívit náš stánek s výrobky našich klientů, které si rovněž mohli zakoupit.


       

„Barmanská show“
Dne 26. 7. 2019 na zahradě Stacionáře Lipová proběhlo zábavné dopoledne pro všechny klienty příspěvkové organizace. Měli jsme tu čest a možnost shlédnout vystoupení profesionálního barmana pana Milana Tomiczka, člena České barmanské asociace. Ten nám ukázal, co vše je možné při přípravě míchaných nápojů. Show sklidila obrovský úspěch, zanechala v nás spoustu zážitků. Poté měli klienti možnost si nealkoholické míchané nápoje namíchat sami pod vedením našeho zástupce ředitelky pana Lukáše Hykla. Klienti se míchání nápojů nemohli nabažit, kdyby mohli, míchají nápoje až do odpoledních hodin.
Celý nápad s „Barmanskou show“ přišel poté, co příspěvková organizace dostala darem vybavení zrušené kavárny v námořnickém stylu. Z darovaného vybavení si Stacionář Lipová otevřel malý bar ve středisku s názvem Maják, který mohou využívat jak klienti, tak zaměstnanci a případné návštěvy ve středisku. Bar měli možnost vidět všichni, kteří se přišli podívat na „Barmanskou show“, a mohli si zde v klidu vypít svůj namíchaný koktejl.
Po skončení show jsme se s klienty shodli na tom, že bychom takovou akci mohli zopakovat i v následujících letech.
Ředitelka organizace „SANTÉ“ tímto děkuje všem za organizaci a také za záštitu České barmanské asociaci.
              

        

„Realizace přestav a snů…“ Vernisáž v Městské knihovně Havířov 22. 7. 2019
„Realizace představ a snů…“, pod tímto názvem uspořádala příspěvková organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb již tradiční vernisáž obrazů klientů denních stacionářů. Vernisáž proběhla v půjčovně se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov. Úvodní slovo pronesla ředitelka organizace, poté vystoupila klientka s hrou na zobcovou flétnu. Na vernisáž dorazil hojný počet pozvaných hostů, který obdivoval šikovnost a talent klientů. Pro hosty bylo připraveno i drobné občerstvení. Vernisáží začala výstava dekorativních prací klientů denních stacionářů organizace. Výstava je prodejná a bude probíhat až do 9. 8. 2019 v prostorách Městské knihovny Havířov. Obdrželi jsme spoustu pozitivních ohlasů na tuto akci, a proto bychom chtěli vernisáž s prodejní výstavou uspořádat i v letech budoucích.
 
   
            
O pohár primátora města Havířova
  
Dne 29. 6. 2019 se uskutečnil V. ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár primátora města Havířova“ v hale stolního tenisu SKST Charvát Baník Havířov. Turnaj pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.
Ze všech středisek příspěvkové organizace jsme vytvořili dva týmy hráčů, kteří jsou členy Sportovního klubu Kosatky, z. s. Týmy obsadily přední místa, 1. tým přivezl 2. místo a 2. tým přivezl 3. místo.
Hráči si turnaj velmi užili, načerpali spoustu nových zážitků a pevně doufáme, že se turnaje zúčastníme i v následujících ročnících.Zahradní slavnost 2019
Dne 27. 6. 2019 se uskutečnila již tradiční zahradní slavnost pro všechny klienty organizace SANTÉ a jejich rodinné příslušníky. Během zahradní slavnosti se grilovalo, k poslechu a tanci hrál DJ Mara. Počasí se nám vydražilo a všichni si zahradní slavnost velice užili. Děkujeme tímto sponzorům za poskytnutí sponzorských darů na zahradní slavnost.

     

Benefiční koncert pro Markétku
Dne 18. 6. 2019 se v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově uskutečnil benefiční koncert pořádaný Nadací ADRA. Benefiční koncert byl věnován sedmileté Markétce s dětskou mozkovou obrnou. V rámci veřejné sbírky se na koncertě vybralo 17 446,- Kč, tato částka bude využita na koupi rehabilitačního kola pro Markétku.
Během koncertu vystoupila, kapala Souznění ze SANTÉ pod vedením dobrovolníku z ADRY a taneční skupina Hybrids Crew. Koncertem provázela moderátorka a zpěvačka Tereza Pufferová.
     


Návštěva polských studentů v SANTÉ
Na počátku loňského roku Střední škola v Havířově – Suché ve spolupráci se střední školou v Polsku vytvořila projekt jehož cílem je představení oborů obou středních škol a vzájemné poznání studentů. V průběhu loňského a letošního roku proběhlo několik setkání. Studenti se na nich seznamovali s kadeřnickými trendy, gastronomií, společně sportovali. Tématem jejich posledního setkání bylo poznání sociálních služeb a společný čas strávený s klientem těchto služeb. Jako partnera ke spolupráci na tomto setkání si střední škola zvolila naší organizaci. Setkání se uskutečnilo ve dnech 11. 6 – 12. 6. 2019. První den skupinka našich klientů v doprovodu pracovníků navštívila střední školu. Po prvotním přivítání a letmém seznámení jsme se pustili do společných aktivit. Společně jsme malovali obraz prstovými barvami a tkali na rámku. Druhý den nám studenti střední školy spolu se svými polskými kolegy oplatili naší návštěvu. Po úvodních informacích a prohlídce střediska dostali studenti šanci vyzkoušet si něco z našich aktivit. Obě setkání se nesla v přátelském duchu.
 
Pracovník v sociálních službách MIKADO
  

       

Návštěva O2 Arény Praha    
Dne 7. 6. 2019 jsme se zúčastnili jednodenního výletu do Prahy, která se řadí mezi nejkrásnější města v Evropě. Cílem byla plavba parníkem, kde se nám naskýtal překrásný výhled na Tančící dům, Vyšehrad a Karlův most.  Bylo pro nás velkým překvapením, že máme možnost si prohlédnout sportovní studio v O2Aréně, což jsme rádi využili. Klienti měli možnost nahlédnout do zákulisí a tajů sportovních přenosů, kde si mohli zkusit práci za kamerou i před ní. Prohlédnout si střižny, maskérny, zvukovou aparaturu a kabinu vybavenou pro komentátory přímých přenosů apod. Atmosféra byla zde příjemná, naši klienti si ze sportovního studia odnášeli nezapomenutelné zážitky. Tímto bychom chtěli poděkovat panu řediteli a jeho zaměstnancům O2 Arény za vřelé přijetí.
 
Pracovníci v sociálních službách MIKADO

    

Den pro rodinu
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhl v Multigeneračním centru Lučina v Havířově již II. ročník akce nazvané „Den pro rodinu“. Cílem této akce bylo prostřednictvím zajímavých workshopů a zábavných aktivit podpořit rodinné, mezigenerační a mezilidské vztahy. 
Záštitu nad touto akcí převzala náměstkyně  pro sociální oblast Mgr. Stanislava Gorecká. Dne pro rodinu se zúčastnili zástupci různých organizací a spolků včetně naší organizace. Klienti a zaměstnanci organizace SANTÉ prezentovali havířovské veřejnosti svou činnost. Jednalo se o ukázku tvořivé rukodělné práce a videoukázku z divadelního představení „ Dvanáct měsíčků“, které v rámci dramaterapie nacvičili.
         
    

Dne 30. 4. 2019 jsme se zúčastnili akce „Mistrovství světa v para hokeji 2019“.
 
Světový šampionát para hokejových týmů v těchto dnech hostí město Ostrava. Naši klienti se rozhodli, že se pojedeme podívat a podpoříme fanděním toto nezvyklé sportovní klání.
Obdivovali jsme obrovské herní nasazení, fyzickou námahu hendikepovaných hokejistů, kteří se své milované hry nevzdali ani po vážných zdravotních problémech, případně po těžkých nehodách a úrazech.
Pro naše klienty a to byl velký sportovní zážitek srovnatelný s olympiádou, či jakýmkoli mistrovstvím světa jiných sportů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za poskytnutí vstupenek na para  hokej pro naše klienty.     
POMOC MALAWI
Cestujete rádi? A co Afrika je pro vás zajímavá??
Pro nás zajímavá je, proto jsme se zúčastnili velmi milého povídání s paní Markétou Břuskovou, která v roce 2018 strávila měsíc v této exotické krajině. Nejela tam za luxusem,
ani neměla zájem opalovat se na místních plážích, patřila do týmu Doc. MUDr. Rastislava Maďara, který založil nadaci Internacional humanity. Tato nadace několik let zajišťuje POMOC v nejchudších místech světa, kde pan docent Maďar, nabízí potřebným lidem svou lékařskou praxi.
Tentokrát jejich pomoc mířila do Malawi v Africe, kde se povedlo v roce 2016, ve velmi těžkých podmínkách, postavit nemocnici. V nemocnici nacházejí útočiště pacienti ze širokého okolí. Putují velké vzdálenosti pěšky i s dětmi. Pro Evropana nepředstavitelné podmínky.
Chudoba těchto lidí se nás hluboce dotkla a nabídli jsme malou pomoc také my.
Nejsme sice majetní, ale nic nebrání tomu, abychom udělali radost dětem, které chodí bosé, nemají co jíst, spí na holé zemi, hračky nikdy neviděly.
Klienti a zaměstnanci denního stacionáře MIKADO se zapojili do výroby náramků a náhrdelníků.  Vytvořili přes 250 kusů. Zaměstnanci pokryli náklady na materiál a dokonce přispěli nádhernou částkou 8 000 Kč, kterou za organizaci SANÉ předal zástupce ředitelky pan Lukáš Hykl. Paní Markéta dojatá…. „DĚKUJI LIDEM ZE SANTÉ ZA NÁDHERNÉ DÁRKY, JSTE MOC ŠIKOVNÍ, BUDE MI CTÍ, JE PŘEDAT DĚTEM V AFRICE, JSTE SKVĚLÍ, DÍKY ZA VŠECHNY V MALAWI“…. a my děkujeme paní Markétě za krásné dopoledne a přejeme celému týmu Doc. MUDr. Rastislava Maďara mnoho úspěchů a šťastnou cestu do Afriky!!
 
V Havířově 15. 4. 2019
 


Setkání s hráči AZ Havířov
Klienti Stacionáře Lipová a střediska MIKADO měli možnost navštívit víceúčelovou halu Gascontrol Arena, kde probíhal trénink hráčů hokejového týmu AZ Havířov. Klienti si prošli zázemí hokejistů, jejich šatny, relaxační místnost, masérnu i fitcentrum a po prohlídce se již mohli věnovat sledování tréninku. Po ukončení tréninku proběhlo společné focení a tisková konference, kde se klienti mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo ze světa ledního hokeje. Hokejisté byli velmi vstřícní a milí. Klienti obdrželi podepsané fotografie celého týmu a každé středisko obdrželo na památku oficiální dres hokejového týmu i s podpisy hráčů a pukem podepsaný kapitánem týmu. I samotní hráči byli za setkání s klienty vděční a navrhli, že i oni by chtěli navštívit jednotlivá střediska a uspořádat přátelské setkání i turnaj v jakémkoliv sportovním odvětví.Klienti Stacionáře Lipová a střediska MIKADO měli možnost navštívit víceúčelovou halu Gascontrol Arena, kde probíhal trénink hráčů hokejového týmu AZ Havířov. Klienti si prošli zázemí hokejistů, jejich šatny, relaxační místnost, masérnu i fitcentrum a po prohlídce se již mohli věnovat sledování tréninku. Po ukončení tréninku proběhlo společné focení a tisková konference, kde se klienti mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo ze světa ledního hokeje. Hokejisté byli velmi vstřícní a milí. Klienti obdrželi podepsané fotografie celého týmu a každé středisko obdrželo na památku oficiální dres hokejového týmu i s podpisy hráčů a pukem podepsaný kapitánem týmu. I samotní hráči byli za setkání s klienty vděční a navrhli, že i oni by chtěli navštívit jednotlivá střediska a uspořádat přátelské setkání i turnaj v jakémkoliv sportovním odvětví.AZ Havířov
V Havířově 07.02.2019

   
       
    
Přátelský turnaj s paralympionikem Ivanem Karabcem

Mezi aktivity, které s klienty děláme, patří sport. Trénujeme stolní tenis, hrajeme fotbal, chodíme pravidelně plavat a také se věnujeme Boccii.
Naším přáním bylo pozvat k nám do střediska úspěšného reprezentanta ve stolní tenisu pan Ivana Karabce a to se nám podařilo. Společně s ním navštívil náš stacionář trenér stolního tenisu ze sportovního klubu Baník Havířov, pan Kamil Koutný. Klientům ukázali něco málo ze svého umu, podělili se s nimi o zážitky a předali jim své zkušenosti. Naši klienti byli z návštěvy velmi potěšeni. Společně si zahráli a můžu říci, že i naši hosté byli překvapeni, co předvedli naši sportovci.

V Havířově 14. 1. 2019

Bc. Andrea Nováková, vedoucí sociálního útvaru

       
            


Partneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace